top of page
logo Adcale2.jpg

12Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αυτό το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2022 με τη CiECAL και την HEg  (Αιγυπτιακή Ισπανική Ένωση) στο Κάιρο της Αιγύπτου και σε ηλεκτρονική μορφή, από 20 έως 30 Νοεμβρίου 2021 σε αυτόν τον ιστότοπο

 

Η μέγιστη ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων θα είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου και οι εργασίες -με το πλήρες κείμενό τους- θα πρέπει να αποσταλούν μετά την αποδοχή της περίληψης και την ακύρωση της εγγραφής υποστήριξης για το συνέδριο, εντός ενός μήνα από την έναρξη του συνεδρίου.συνέδριο

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ένας  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Ιστορία, Πολιτική, Οικονομία, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία...

δύο  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ: Φιλοσοφία, Νομική, Λογοτεχνία, Τέχνη...

3  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4  ΥΓΕΙΑ

5  Ευεξία και βιωσιμότητα

6  Ηθική και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

7  Κοινωνία, Μετανάστευση και Τουρισμός

8  Ποιότητα ζωής και κοινωνική πρόνοια

9  Ταυτότητα

10  Σύνθετη σκέψη και διεπιστημονικότητα 

έντεκα  Βιοηθική

12  Άνοιγμα θέματος

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΣΤΟΧΟΙ

Τα διάφορα διαδικτυακά και πρόσωπο με πρόσωπο συνέδρια που διοργανώνει το CiECAL στοχεύουν στο να συνδυάσουν τη μεθοδολογική έκθεση ή την αναλυτική συλλογιστική έρευνας από οποιοδήποτε τομέα γνώσης σε μια συγκεκριμένη πτυχή, χωριστά ή μαζί (επιστημονική, διεπιστημονική και πολυεπιστημονική), του Κοινωνικού Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Υγεία και Παιδεία.  

 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

Ερευνητές, καθηγητές και μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές των θεμάτων του  συγκάλεσε συνέδριο.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συνεισφορές που παρουσιάζονται στο συνέδριο μπορούν να επωφεληθούν από τους δύο προβλεπόμενους τρόπους:

- Δωρεάν θεματικές εργασίες.

- Εργασίες που συνδέονται με καθένα από τα Συμπόσια των αντίστοιχων συνεδρίων.

Η συμμετοχή σε αυτά τα συνέδρια είναι ανοιχτή σε κάθε ερευνητή, καθηγητή και φοιτητή του Πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών,  Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας και Εκπαίδευση, για τις οποίες πρέπει να εγγραφείτε μέσω του συνδέσμου «Εγγραφή περίληψης» ή μέσω email 

αποστολή μιας περίληψης της εργασίας πριν από την ημερομηνία που υποδεικνύεται σε κάθε συνέδριο, υποδεικνύοντας το Συμπόσιο στο οποίο επισυνάπτεται η πρότασή σας ή να ενσωματωθεί σε ελεύθερα θέματα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα.

Οι εργασίες που γίνονται δεκτές από κάθε πρόεδρο πίνακα πρέπει να είναι πλήρεις και να αποστέλλονται πριν από την προθεσμία που υποδεικνύεται για κάθε συνέδριο. Ο αριθμός των συνεισφορών δεν θα υπερβαίνει τις δύο για το ίδιο άτομο ή ομάδα εργασίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τους. Οι συνεισφορές θα είναι στα ισπανικά και θα συνοδεύονται από την επαγγελματική διεύθυνση και ένα σύντομο πρόγραμμα σπουδών (μέγιστο δέκα γραμμές κειμένου). Προβλέπεται να τεθούν στη διάθεση των συμμετεχόντων οι οπτικοακουστικοί πόροι και οι ηλεκτρονικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για την παρουσίαση των διαφόρων συνεισφορών. Θα ήταν ευπρόσδεκτο εάν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων το είδος των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν.  

Ο αριθμός των συνεισφορών δεν θα υπερβαίνει τις δύο για το ίδιο άτομο ή ομάδα εργασίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τους. Οι συνεισφορές θα είναι στα ισπανικά και θα συνοδεύονται από την επαγγελματική διεύθυνση και ένα σύντομο πρόγραμμα σπουδών (μέγιστο δέκα γραμμές κειμένου). Προβλέπεται να τεθούν στη διάθεση των συμμετεχόντων οι οπτικοακουστικοί πόροι και οι ηλεκτρονικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για την παρουσίαση των διαφόρων συνεισφορών. Θα ήταν ευπρόσδεκτο εάν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων το είδος των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν. Οι συνεισφορές, οι περιλήψεις και αργότερα πλήρεις εργασίες πρέπει να αποσταλούν με ένδειξη "Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Υγείας και Εκπαίδευσης" μέσω του ακόλουθου email

 

  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ/Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΨΕΩΝ

 

Η περίληψη της εργασίας πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 10 και μέγιστο 30 γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του ονόματος του συγγραφέα ή των συγγραφέων, των ακαδημαϊκών οργανισμών στους οποίους ανήκουν και του email καθενός από τους συγγραφείς της παρουσίασης. Η περίληψη μπορεί να επισυναφθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω email ciecal@centro-ciecal.org

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ/Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 

Το κείμενο πρέπει να αποτελείται από μια περίληψη και μια περίληψη, τρεις έως πέντε λέξεις-κλειδιά, κείμενο με ή χωρίς συμπεράσματα, χωρίς αναφορές ή υποσημειώσεις με υποσημειώσεις (που θα ήταν χρήσιμο για την παρουσίαση της εργασίας στο Διαδίκτυο, αλλά όχι για το πρόσωπο με πρόσωπο στο Κογκρέσο ) και βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου (τύπος Harvard: στο κείμενο και στο τέλος της παρουσίασης, όχι στο κάτω μέρος της σελίδας). Μεταξύ 5.000 και 40.000 χαρακτήρων με κενά, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών. Μέγεθος DINA4 ή μέγεθος γράμματος. Περιθώρια αριστερά-δεξιά-πάνω-κάτω 2 cm. Γραμματοσειρά Calibri 11 pt. Διάστιχο γραμμών 1,5 πόντοι. Με παραπομπές και βιβλιογραφία σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χάρβαρντ. Η ψηφιακή έκδοση πρέπει να αποσταλεί σε αρχείο Word. Επεξεργαστής Microsoft Word 6.0 ή νεότερος. Το έγγραφο μπορεί να επισυναφθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω email ciecal@centro-ciecal.org

 

 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Σε όλους τους ομιλητές θα δοθεί «Πιστοποιητικό Συμμετοχής» στο Συνέδριο, υπογεγραμμένο και με το λογότυπο των διοργανωτών Ιδρυμάτων: Ερευνητικό Κέντρο Συγκριτικών Μελετών Λατινικής Αμερικής

 

Θα δοθεί «Βεβαίωση Συμμετοχής» στους Ομιλητές και προέδρους τραπεζιών, καθώς και «Βεβαίωση Παρακολούθησης» στο εγγεγραμμένο κοινό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν (χωρίς απόδειξη, για να λάβετε αποδεικτικά πρέπει να εγγραφείτε).

Στα ηλεκτρονικά και πρόσωπο με πρόσωπο Συνέδρια, σε όλους τους ομιλητές θα δοθεί «Πιστοποιητικό Συμμετοχής» στο Συνέδριο, υπογεγραμμένο και με το λογότυπο (όλων) του διοργανωτή/των Ιδρύματος και των συνεργατών.

 

Το αρχείο και τα δικαιώματα για να μπορέσουν να παρουσιάσουν την εργασία για πιθανή δημοσίευσή της θα παραχωρηθούν στους συμμετέχοντες που έχουν εγγραφεί. Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την παραλαβή των περιλήψεων, το πλήρες κείμενο και την απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής θα γίνονται με email.

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Ο ομιλητής ή ο εισηγητής πρέπει να παρουσιάσει το κείμενο με το οποίο συμμετείχε στο συνέδριο, εκπληρώνοντας  με τις μορφές που ζητήθηκαν για δημοσίευση ("Κανόνες Έκδοσης Βιβλίου"), αφού γίνει δεκτός στη διαιτησία, από τυφλούς συνομηλίκους και επιβεβαιώσει την επιλογή τους από την οργανωτική επιτροπή ή τον διευθυντή του συνεδρίου, ο συγγραφέας πρέπει να παράσχει οικονομική υποστήριξη για το Ερευνητικό Κέντρο Συγκριτικών Μελετών της Λατινικής Αμερικής (όχι απευθείας στο βιβλίο ή το περιοδικό), για τη δημοσίευση του συλλογικού βιβλίου για ένα θέμα που συζητήθηκε στο Συνέδριο, το οποίο δημοσιεύεται με τη θεσμική (μη οικονομική) υποστήριξη διαφορετικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικά ιδρύματα εθνικού και διεθνούς κύρους.

Οι συγγραφείς συλλογικών κειμένων πρέπει να υποστηρίξουν την έκδοση μεμονωμένα, δηλαδή, καθένας από τους συν-συγγραφείς πρέπει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τύπο υποστήριξης 4.500,00 $ με τους συγγραφείς κεφαλαίων βιβλίων.

Η εργασία μπορεί να προταθεί να δημοσιευτεί ως κεφάλαιο βιβλίου ακολουθώντας τις μη ουσιαστικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στους «Κανόνες δημοσίευσης του βιβλίου». Από την άλλη, για δημοσίευση ως άρθρο, δεν μπορεί να γίνει με το κείμενο της εργασίας, αλλά πρέπει να είναι εντελώς πρωτότυπο. Και στις δύο περιπτώσεις, τα κείμενα διαιτητεύονται, αλλά για το συλλογικό βιβλίο, το γεγονός ότι έχει προηγουμένως επιλεγεί για συμμετοχή στο Συνέδριο διευκολύνει την αποδοχή ως μέρος του εν λόγω βιβλίου. 

Στα συλλογικά κείμενα, ο καθένας από τους συγγραφείς πρέπει να παρέχει οικονομική υποστήριξη για την έκδοση μεμονωμένα και με το ίδιο ποσό με τους υπόλοιπους συν-συγγραφείς. Ευχαριστώ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗΝ CIECAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

4500,00 $ Μεξικάνικο πέσο

 

Η υποστήριξη του συγγραφέα για το συλλογικό βιβλίο αξίζει να πληρωθεί για τη διόρθωση, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την εκτύπωση του βιβλίου ή του περιοδικού, καθώς και τη διανομή σε μια επιλογή βιβλιοθηκών και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο (Μεξικό, Αργεντινή, Κολομβία, Περού , Εκουαδόρ, Ισπανία...)  

 

Η υποστήριξη του συγγραφέα για το συλλογικό βιβλίο αξίζει να πληρωθεί για τη διόρθωση, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την εκτύπωση του βιβλίου, καθώς και τη διανομή του σε μια επιλογή βιβλιοθηκών και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο (Μεξικό, Αργεντινή, Ισπανία... ) 

Η πρόταση κεφαλαίου μπορεί να επισυναφθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω του email ciecal@centro-ciecal.org

Το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Sofitel Cairo Nile El Gerzirah

1 daf98faba898cffcf146d6111de2128c.jpg
1 daf98faba898cffcf146d6111de2128c.jpg
2 ec09a9a7c51ce839fdcc7915ec1dddd6_259x196.jpg
3 77e5891e5e2074b6aed9f36cb9b4e125_338x225.jpg
4 3cbcfbd15cc9b21efa85756f27254afc_335x187.66129032258.jpg
5 916c1ef2814bd606835dc4b2b518e89c.jpg
6 a3460b428bcbb5528d4de783b0dbf8e5.jpg
7 163409845cfbca0e42dff2c5a0db6240_416x196.jpg
8 6aa9d026119fc40a9703910cafa8f8c1_346x230.jpg
10 4d392def307c7c734207d943e2994686.jpg
9 d94c4d68ec3214192cc3aef6a20fc41f_344.74074074074x179.jpg
11 700bcfccac5a636d8bac627f4af4eed7_294x220.21621621622.jpg
12 fecccb12e16d61c8c03ca55aff1586d1_276.50273224044x184.jpg
13 8edda8afecfdf5d7477ab57a9681578d.jpg
14 bc8468ba340cd9a231db4025e3347358.jpg

Η εγγραφή στο 12B International Congress on Social Sciences, Humanities, Health and Education που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2022 στο Κάιρο (Αίγυπτος) θα αναφέρεται, το κόστος του, όταν μας παρέχετε τις πληροφορίες HEg

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Σύνοψη για τη συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργάνωσε η CiECAL

εγγραφή ως συμμετέχων

Οι Ομιλητές δεν χρειάζεται να εγγραφούν ως Παρευρισκόμενοι, μόνο όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως παρευρισκόμενοι και μη ομιλητές θα το πράξουν με αυτόν τον τρόπο, για αυτό θα μπουν στην ενότητα Εγγραφή και θα επιλέξουν την επιλογή «Παρασόντες».

Congresos

Plazo de participación abierto

Envia propuesta de partición e inscribite presencial y online

20 al 30 noviembre de 2024 (online)

20-21 noviembre (presencial)

20 al 30 septiembre de 2024 (online)

20-21 septiembre (presencial)

bottom of page