top of page
logo Adcale2.jpg

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Logo Academia SMo.jpg

9 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΠΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΣΕ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ σε αυτόν τον ιστότοπο ή στο WWW.CONGRESOS-ONLINE.COM

 

Η μέγιστη ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων θα είναι έως δύο μήνες πριν από την έναρξη του συνεδρίου και οι εργασίες -με το πλήρες κείμενό τους- πρέπει να αποσταλούν μετά την αποδοχή της περίληψης και την ακύρωση της εγγραφής υποστήριξης για το συνέδριο πριν από ένα μήνα για να ξεκινήσει το συνέδριο

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 Εκπαίδευση του παρόντος

2 Εκπαίδευση του μέλλοντος

3 Πραγματικότητα των δασκάλων

4 Ενδιαφέροντα Φοιτητών

5 στρατηγικές διδασκαλίας

6 μάθηση

7 ανοιχτό θέμα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συνεισφορές που παρουσιάζονται στο συνέδριο μπορούν να επωφεληθούν από τους δύο προβλεπόμενους τρόπους:

- Δωρεάν θεματικές εργασίες.

- Εργασίες που συνδέονται με καθένα από τα Συμπόσια.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ανοιχτή σε κάθε ερευνητή, δάσκαλο και προπτυχιακό και μεταπτυχιακό φοιτητή στους διαφορετικούς τομείς γνώσεων κάθε συνεδρίου, για τους οποίους θα πρέπει να εγγραφεί (στη διεύθυνση που επισυνάπτεται) αποστέλλοντας περίληψη της εργασίας πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στο κάθε συνέδριο, αναφέροντας το Συμπόσιο στο οποίο επισυνάπτεται η πρότασή σας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα. Οι εργασίες που γίνονται δεκτές από κάθε πρόεδρο τραπεζιού πρέπει να είναι πλήρεις και να αποστέλλονται πριν από την ημερομηνία που ορίζεται σε κάθε συνέδριο.

Ο αριθμός των συνεισφορών δεν θα υπερβαίνει τις δύο για το ίδιο άτομο ή ομάδα εργασίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τους. Οι συνεισφορές θα είναι στα ισπανικά και θα συνοδεύονται από την επαγγελματική διεύθυνση και ένα σύντομο πρόγραμμα σπουδών (μέγιστο δέκα γραμμές κειμένου).

Οι πλήρεις συνεισφορές πρέπει να αποσταλούν με ένδειξη "Κονγκρέσο (με αυτό που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση)" μέσω email.

​​

Χαρακτηριστικά συμμετοχής

Οι περιλήψεις και οι παρουσιάσεις είναι οι ίδιες με αυτές του συνεδρίου πρόσωπο με πρόσωπο, η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι αντί να παρέμβει στην παρουσίαση αυτοπροσώπως, θα γίνει μέσω διαδικτύου.

​​

​​

Απόδειξη συμμετοχής

Στο τέλος του διαδικτυακού συνεδρίου θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε όλους τους ομιλητές και συμμετέχοντες που έχουν εγγραφεί στο συνέδριο.

​​

Δημοσίευση εργασιών

Οι διαδικτυακές παρουσιάσεις, καθώς και οι παρουσιάσεις που εμφανίζονται στο πρόσωπο με πρόσωπο συνέδριο, όταν εγγραφούν, θα έχουν το δικαίωμα διαιτησίας για δημοσίευση, κατόπιν αιτήματος του συγγραφέα ή των συγγραφέων, σε συλλογικό Βιβλίο με θέμα το Congress ή στο περιοδικό Vectors (βλ. τους όρους των «Δημοσίευση Διαλέξεων» και «Κανόνες δημοσίευσης σε βιβλίο» και «Κανόνες δημοσίευσης σε περιοδικό»).

​​

Πλεονεκτήματα του Διαδικτυακού Συνεδρίου

Το διαδικτυακό συνέδριο έχει σχεδιαστεί για τη συμμετοχή ερευνητών που, λόγω απόστασης από τον κεντρικό χώρο του συνεδρίου (βασικά το Μεξικό), καθώς και για επαγγελματικούς ή οικονομικούς λόγους (έξοδα ταξιδιού κ.λπ.) δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν αυτοπροσώπως , αλλά αν μπορούν να το κάνουν διαδικτυακά.

Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι παρέμβασης στα επιστημονικά δρώμενα, που αλληλοσυμπληρώνονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΨΕΩΝ

Η περίληψη της εργασίας πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 10 και μέγιστο 30 γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του ονόματος του συγγραφέα ή των συγγραφέων, των ακαδημαϊκών οργανισμών στους οποίους ανήκουν και του email καθενός από τους συγγραφείς της παρουσίασης. Η περίληψη μπορεί να επισυναφθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω email ciecal@centro-ciecal.org

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ/Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Το κείμενο πρέπει να αποτελείται από μια περίληψη και μια περίληψη, τρεις έως πέντε λέξεις-κλειδιά, κείμενο με ή χωρίς συμπεράσματα, χωρίς αναφορές ή υποσημειώσεις με υποσημειώσεις (που θα ήταν χρήσιμο για την παρουσίαση της εργασίας στο Διαδίκτυο, αλλά όχι για το πρόσωπο με πρόσωπο στο Κογκρέσο ) και βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου (τύπος Harvard: στο κείμενο και στο τέλος της παρουσίασης, όχι στο κάτω μέρος της σελίδας). Μεταξύ 5.000 και 40.000 χαρακτήρων με κενά, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών. Μέγεθος DINA4 ή μέγεθος γράμματος. Περιθώρια αριστερά-δεξιά-πάνω-κάτω 2 cm. Γραμματοσειρά Calibri 11 pt. Διάστιχο γραμμών 1,5 πόντοι. Με παραπομπές και βιβλιογραφία σύμφωνα με τα πρότυπα του Χάρβαρντ. Η ψηφιακή έκδοση πρέπει να αποσταλεί σε αρχείο Word. Επεξεργαστής Microsoft Word 6.0 ή νεότερος. Το έγγραφο μπορεί να επισυναφθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω email ciecal@centro-ciecal.org

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Σε όλους τους ομιλητές θα δοθεί «Πιστοποιητικό Συμμετοχής» στο Συνέδριο, υπογεγραμμένο και με το λογότυπο των διοργανωτών Ιδρυμάτων: Ερευνητικό Κέντρο Συγκριτικών Μελετών Λατινικής Αμερικής

Θα δοθεί «Βεβαίωση Συμμετοχής» στους Ομιλητές και προέδρους τραπεζιών, καθώς και «Βεβαίωση Παρακολούθησης» στο εγγεγραμμένο κοινό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν (χωρίς απόδειξη, για να λάβετε αποδεικτικά πρέπει να εγγραφείτε).

​​

Στα ηλεκτρονικά και πρόσωπο με πρόσωπο Συνέδρια, σε όλους τους ομιλητές θα δοθεί «Πιστοποιητικό Συμμετοχής» στο Συνέδριο, υπογεγραμμένο και με το λογότυπο (όλων) του διοργανωτή/των Ιδρύματος και των συνεργατών.

Το αρχείο και τα δικαιώματα για να μπορέσουν να παρουσιάσουν την εργασία για πιθανή δημοσίευσή της θα παραχωρηθούν στους συμμετέχοντες που έχουν εγγραφεί. Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την παραλαβή των περιλήψεων, το πλήρες κείμενο και την απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής θα γίνονται με email.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο ομιλητής ή ο εισηγητής πρέπει να παρουσιάσει το κείμενο με το οποίο συμμετείχε στο συνέδριο, εκπληρώνοντας  με τις μορφές που ζητήθηκαν για δημοσίευση ("Πρότυπα δημοσίευσης βιβλίων" και "Πρότυπα δημοσίευσης περιοδικών"), αφού γίνει δεκτός στη διαιτησία, από τυφλούς συναδέλφους και επιβεβαιώσει την επιλογή τους από την οργανωτική επιτροπή ή τον διευθυντή του συνεδρίου, ο συγγραφέας πρέπει παροχή οικονομικής υποστήριξης για το Ερευνητικό Κέντρο Συγκριτικών Μελετών της Λατινικής Αμερικής (όχι απευθείας στο βιβλίο ή το περιοδικό), για τη δημοσίευση του συλλογικού βιβλίου για ένα θέμα που συζητήθηκε στο Συνέδριο ή για τα Indexed Magazine Vectors, που δημοσιεύονται με το ίδρυμα υποστήριξη (όχι οικονομική) διαφορετικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων εθνικού και διεθνούς κύρους.

Οι συγγραφείς συλλογικών κειμένων πρέπει να υποστηρίξουν την έκδοση μεμονωμένα, δηλαδή, καθένας από τους συν-συγγραφείς πρέπει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τύπο υποστήριξης ύψους 4.500,00 $ ως συγγραφείς κεφαλαίων βιβλίων ή 4.900,00 $ ως συγγραφείς άρθρων περιοδικών.

​​

Η εργασία μπορεί να προταθεί να δημοσιευτεί ως κεφάλαιο βιβλίου ακολουθώντας τις μη ουσιαστικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στους «Κανόνες δημοσίευσης του βιβλίου». Από την άλλη, για δημοσίευση ως άρθρο, δεν μπορεί να γίνει με το κείμενο της εργασίας, αλλά πρέπει να είναι εντελώς πρωτότυπο. Και στις δύο περιπτώσεις, τα κείμενα διαιτητεύονται, αλλά για το συλλογικό βιβλίο, το γεγονός ότι έχει προηγουμένως επιλεγεί για συμμετοχή στο Συνέδριο διευκολύνει την αποδοχή ως μέρος του εν λόγω βιβλίου. 

Στα συλλογικά κείμενα, ο καθένας από τους συγγραφείς πρέπει να παρέχει οικονομική υποστήριξη για την έκδοση μεμονωμένα και με το ίδιο ποσό με τους υπόλοιπους συν-συγγραφείς. Ευχαριστώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗΝ CIECAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

4500,00 $ Μεξικάνικο πέσο

Η υποστήριξη του συγγραφέα για το συλλογικό βιβλίο ή περιοδικό αξίζει να πληρωθεί για τη διόρθωση, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την εκτύπωση του βιβλίου ή του περιοδικού, καθώς και τη διανομή σε μια επιλογή βιβλιοθηκών και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο (Μεξικό, Αργεντινή, Κολομβία, Περού, Εκουαδόρ, Ισπανία...)  

Η υποστήριξη του συγγραφέα για το συλλογικό βιβλίο ή περιοδικό αξίζει να πληρωθεί για τη διόρθωση, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την εκτύπωση του βιβλίου ή του περιοδικού, καθώς και τη διανομή σε μια επιλογή βιβλιοθηκών και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο (Μεξικό, Αργεντινή, Ισπανία. ..) η πρόταση κεφαλαίου μπορεί να επισυναφθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω email ciecal@centro-ciecal.org

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Σύνοψη για τη συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργάνωσε η CiECAL

εγγραφή ως συμμετέχων

Οι Ομιλητές δεν χρειάζεται να εγγραφούν ως Παρευρισκόμενοι, μόνο όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως παρευρισκόμενοι και μη ομιλητές θα το πράξουν με αυτόν τον τρόπο, για αυτό θα μπουν στην ενότητα Εγγραφή και θα επιλέξουν την επιλογή «Παρασόντες».

bottom of page