top of page
logo Adcale2.jpg

6 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αυτό το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2022 με τη CiECAL και την HEg  (Αιγυπτιακή Ισπανική Ένωση) στο Κάιρο της Αιγύπτου και σε ηλεκτρονική μορφή, από 20 έως 30 Νοεμβρίου 2021 σε αυτόν τον ιστότοπο

 

Η μέγιστη ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων θα είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου και οι εργασίες -με το πλήρες κείμενό τους- θα πρέπει να αποσταλούν μετά την αποδοχή της περίληψης και την ακύρωση της εγγραφής υποστήριξης για το συνέδριο, εντός ενός μήνα από την έναρξη του συνεδρίου.συνέδριο

 

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1 Εκπαιδευτική έρευνα

2 Εκπαιδευτική καινοτομία

3 Στρατηγικές διδασκαλίας

4 Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών

5 Διαχείριση τάξης

6 Παιδαγωγική ανάπτυξη

7 μάθηση

8 Μαθητές και παρούσα εκπαίδευση

9 ανοιχτό θέμα

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΣΤΟΧΟΙ

Τα διάφορα διαδικτυακά και πρόσωπο με πρόσωπο συνέδρια που διοργανώνει το CiECAL στοχεύουν να συνδυάσουν τη μεθοδολογική έκθεση ή την αναλυτική συλλογιστική έρευνας από οποιοδήποτε τομέα γνώσης σε μια συγκεκριμένη πτυχή, χωριστά ή μαζί (επιστημονική, διεπιστημονική και πολυεπιστημονική), της Εκπαίδευσης και της έρευνα των διαφόρων τομέων γνώσης που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

Ερευνητές, καθηγητές και μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές των θεμάτων του  συγκάλεσε συνέδριο.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συνεισφορές που παρουσιάζονται στο συνέδριο μπορούν να επωφεληθούν από τους δύο προβλεπόμενους τρόπους:

- Δωρεάν θεματικές εργασίες.

- Εργασίες που συνδέονται με καθένα από τα Συμπόσια των αντίστοιχων συνεδρίων.

Η συμμετοχή στα συνέδρια αυτά είναι ανοιχτή σε κάθε ερευνητή, δάσκαλο και φοιτητή του Πτυχίου της Εκπαίδευσης και γενικότερα των Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Υγείας, για τα οποία πρέπει να εγγραφεί μέσω του συνδέσμου «Περίληψη εγγραφής» ή μέσω email. 

αποστολή μιας περίληψης της εργασίας πριν από την ημερομηνία που υποδεικνύεται σε κάθε συνέδριο, υποδεικνύοντας το Συμπόσιο στο οποίο επισυνάπτεται η πρότασή σας ή να ενσωματωθεί σε ελεύθερα θέματα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα.

Οι εργασίες που γίνονται δεκτές από κάθε πρόεδρο πίνακα πρέπει να είναι πλήρεις και να αποστέλλονται πριν από την προθεσμία που υποδεικνύεται για κάθε συνέδριο. Ο αριθμός των συνεισφορών δεν θα υπερβαίνει τις δύο για το ίδιο άτομο ή ομάδα εργασίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τους. Οι συνεισφορές θα είναι στα ισπανικά και θα συνοδεύονται από την επαγγελματική διεύθυνση και ένα σύντομο πρόγραμμα σπουδών (μέγιστο δέκα γραμμές κειμένου). Προβλέπεται να τεθούν στη διάθεση των συμμετεχόντων οι οπτικοακουστικοί πόροι και οι ηλεκτρονικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για την παρουσίαση των διαφόρων συνεισφορών. Θα ήταν ευπρόσδεκτο εάν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων το είδος των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν.  

Ο αριθμός των συνεισφορών δεν θα υπερβαίνει τις δύο για το ίδιο άτομο ή ομάδα εργασίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τους. Οι συνεισφορές θα είναι στα ισπανικά και θα συνοδεύονται από την επαγγελματική διεύθυνση και ένα σύντομο πρόγραμμα σπουδών (μέγιστο δέκα γραμμές κειμένου). Προβλέπεται να τεθούν στη διάθεση των συμμετεχόντων οι οπτικοακουστικοί πόροι και οι ηλεκτρονικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για την παρουσίαση των διαφόρων συνεισφορών. Θα ήταν ευπρόσδεκτο εάν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων το είδος των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν. Οι συνεισφορές, οι περιλήψεις και αργότερα πλήρεις εργασίες θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση ciecal@centro-ciecal.org

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ/Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΨΕΩΝ

 

Η περίληψη της εργασίας πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 10 και μέγιστο 30 γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του ονόματος του συγγραφέα ή των συγγραφέων, των ακαδημαϊκών οργανισμών στους οποίους ανήκουν και του email καθενός από τους συγγραφείς της παρουσίασης. Η περίληψη μπορεί να επισυναφθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω email ciecal@centro-ciecal.org

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ/Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 

Το κείμενο πρέπει να αποτελείται από μια περίληψη και μια περίληψη, τρεις έως πέντε λέξεις-κλειδιά, κείμενο με ή χωρίς συμπεράσματα, χωρίς αναφορές ή υποσημειώσεις με υποσημειώσεις (που θα ήταν χρήσιμο για την παρουσίαση της εργασίας στο Διαδίκτυο, αλλά όχι για το πρόσωπο με πρόσωπο στο Κογκρέσο ) και βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου (τύπος Harvard: στο κείμενο και στο τέλος της παρουσίασης, όχι στο κάτω μέρος της σελίδας). Μεταξύ 5.000 και 40.000 χαρακτήρων με κενά, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών. Μέγεθος DINA4 ή μέγεθος γράμματος. Περιθώρια αριστερά-δεξιά-πάνω-κάτω 2 cm. Γραμματοσειρά Calibri 11 pt. Διάστιχο γραμμών 1,5 πόντοι. Με παραπομπές και βιβλιογραφία σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χάρβαρντ. Η ψηφιακή έκδοση πρέπει να αποσταλεί σε αρχείο Word. Επεξεργαστής Microsoft Word 6.0 ή νεότερος. Το χαρτί μπορεί να επισυναφθεί ως εξής  φόρμα ή μέσω email ciecal@centro-ciecal.org

 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

 

Σε όλους τους ομιλητές θα δοθεί «Πιστοποιητικό Συμμετοχής» στο Συνέδριο, υπογεγραμμένο και με το λογότυπο των διοργανωτών Ιδρυμάτων: Ερευνητικό Κέντρο Συγκριτικών Μελετών Λατινικής Αμερικής

 

Θα δοθεί «Βεβαίωση Συμμετοχής» στους Ομιλητές και προέδρους τραπεζιών, καθώς και «Βεβαίωση Παρακολούθησης» στο εγγεγραμμένο κοινό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν (χωρίς απόδειξη, για να λάβετε αποδεικτικά πρέπει να εγγραφείτε).

Στα ηλεκτρονικά και πρόσωπο με πρόσωπο Συνέδρια, σε όλους τους ομιλητές θα δοθεί «Πιστοποιητικό Συμμετοχής» στο Συνέδριο, υπογεγραμμένο και με το λογότυπο (όλων) του διοργανωτή/των Ιδρύματος και των συνεργατών.

 

Το αρχείο και τα δικαιώματα για να μπορέσουν να παρουσιάσουν την εργασία για πιθανή δημοσίευσή της θα παραχωρηθούν στους συμμετέχοντες που έχουν εγγραφεί. Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την παραλαβή των περιλήψεων, το πλήρες κείμενο και την απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής θα γίνονται με email.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 

Ο ομιλητής ή ο εισηγητής πρέπει να παρουσιάσει το κείμενο με το οποίο συμμετείχε στο συνέδριο, εκπληρώνοντας  με τις μορφές που ζητήθηκαν για δημοσίευση ("Κανόνες Έκδοσης Βιβλίου"), αφού γίνει δεκτός στη διαιτησία, από τυφλούς συνομηλίκους και επιβεβαιώσει την επιλογή τους από την οργανωτική επιτροπή ή τον διευθυντή του συνεδρίου, ο συγγραφέας πρέπει να παράσχει οικονομική υποστήριξη για το Ερευνητικό Κέντρο Συγκριτικών Μελετών της Λατινικής Αμερικής (όχι απευθείας στο βιβλίο ή το περιοδικό), για τη δημοσίευση του συλλογικού βιβλίου για ένα θέμα που συζητήθηκε στο Συνέδριο, το οποίο δημοσιεύεται με τη θεσμική (μη οικονομική) υποστήριξη διαφορετικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικά ιδρύματα εθνικού και διεθνούς κύρους.

Οι συγγραφείς συλλογικών κειμένων πρέπει να υποστηρίξουν την έκδοση μεμονωμένα, δηλαδή, καθένας από τους συν-συγγραφείς πρέπει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τύπο υποστήριξης 4.500,00 $ με τους συγγραφείς κεφαλαίων βιβλίων.

Η εργασία μπορεί να προταθεί να δημοσιευτεί ως κεφάλαιο βιβλίου ακολουθώντας τις μη ουσιαστικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στους «Κανόνες δημοσίευσης του βιβλίου». Από την άλλη, για δημοσίευση ως άρθρο, δεν μπορεί να γίνει με το κείμενο της εργασίας, αλλά πρέπει να είναι εντελώς πρωτότυπο. Και στις δύο περιπτώσεις, τα κείμενα διαιτητεύονται, αλλά για το συλλογικό βιβλίο, το γεγονός ότι έχει προηγουμένως επιλεγεί για συμμετοχή στο Συνέδριο διευκολύνει την αποδοχή ως μέρος του εν λόγω βιβλίου. 

Στα συλλογικά κείμενα, ο καθένας από τους συγγραφείς πρέπει να παρέχει οικονομική υποστήριξη για την έκδοση μεμονωμένα και με το ίδιο ποσό με τους υπόλοιπους συν-συγγραφείς. Ευχαριστώ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗΝ CIECAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

$4500,00 Μεξικάνικο πέσο

 

Η υποστήριξη του συγγραφέα για το συλλογικό βιβλίο αξίζει να πληρωθεί για τη διόρθωση, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την εκτύπωση του βιβλίου ή του περιοδικού, καθώς και τη διανομή σε μια επιλογή βιβλιοθηκών και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο (Μεξικό, Αργεντινή, Κολομβία, Περού , Εκουαδόρ, Ισπανία...)  

 

Η υποστήριξη του συγγραφέα για το συλλογικό βιβλίο αξίζει να πληρωθεί για τη διόρθωση, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και την εκτύπωση του βιβλίου, καθώς και τη διανομή του σε μια επιλογή βιβλιοθηκών και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο (Μεξικό, Αργεντινή, Ισπανία... ) 

Η πρόταση κεφαλαίου μπορεί να επισυναφθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή μέσω του email ciecal@centro-ciecal.org

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Σύνοψη για τη συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργάνωσε η CiECAL

εγγραφή ως συμμετέχων

Οι Ομιλητές δεν χρειάζεται να εγγραφούν ως Συμμετέχοντες, μόνο όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως παρευρισκόμενοι και μη ομιλητές θα το πράξουν με αυτόν τον τρόπο, για αυτό θα μπουν στην ενότητα Εγγραφή και θα επιλέξουν την επιλογή «Συμμετέχοντες».

bottom of page